گسترش حساب کاربری
See below for the various account and payment options.

گسترش حساب کاربری

7 روز
ویژه - حق عضویت دارد

2,200 تومان

314تومان Per Day

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • انتخاب روش پرداخت :

30 روز
ویژه - حق عضویت دارد

5,000 تومان

167تومان Per Day

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • انتخاب روش پرداخت :

90 روز
ویژه - حق عضویت دارد

14,000 تومان

156تومان Per Day

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • انتخاب روش پرداخت :

180 روز
ویژه - حق عضویت دارد

27,000 تومان

150تومان Per Day

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • انتخاب روش پرداخت :

365 روز
ویژه - حق عضویت دارد

50,000 تومان

137تومان Per Day

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • انتخاب روش پرداخت :

ویژگی حساب ها

دانلود مستقیم . بدون انتظار
بدون تبلیغات.
دانلود هم زمان نامحدود
حداکثر سرعت دانلود ممکن است.
پشتیبانی از مدیریت دانلود و دانلود منیجر ها
فضای ذخیره سازی نامحدود
نگهداری فایل ها برای مدت unlimited
آپلود فایل ها تا 1.00 GB اندازه
بدون محدودیت در مقدار دانلود
هزینه روزانه بسیار کم و به صرفه
بدون اشتراک